hien ke binh phuoc

VNISA khởi động chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2021

Thứ hai - 05/07/2021 21:18 570 0
(Mic.gov.vn) - Từ giữa tháng 6/2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã chính thức khởi động Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2021.

Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu; góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam” của Chính phủ.

“Chìa khóa vàng” 2021 sẽ được trao cho nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT, bao gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, Giải pháp nền tảng An toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số, Giải pháp Giao dịch điện tử an toàn và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

20210701 pg1 ckv
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: ictvietnam.vn

Bên cạnh đó, điểm khác biệt năm nay là Chương trình được VNISA mở thêm một nhóm hạng mục bình chọn mới, dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam, bao gồm: Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực ATTT”.

Danh hiệu Top 5 (trong từng hạng mục) sẽ trao cho tối đa 5 doanh nghiệp ATTT Việt Nam hàng đầu có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất, trong lĩnh vực bình chọn. 

Chủ tịch Hội đồng bình chọn năm 2021 là ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, Nguyên thứ trưởng Bộ TT&TT. Hội đồng có gồm 22 thành viên, là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin; đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học lớn trong lĩnh vực an toàn thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục Quản lý Mật mã Dân sự & Kiểm định Sản phẩm Mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Cục A05 (Bộ Công An), Bộ tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng)….

Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình bình chọn năm 2021 đã được triển khai trên toàn quốc. Thời gian nhận hồ sơ  của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký bình chọn từ 01/7/2021 đến  31/7/2021. 

Lễ Công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2021 sẽ được VNISA tổ chức vào tháng 11/2021 tại Hà Nội.

Quy chế bình chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn có thể tải trực tiếp từ website: www.binhchon.vnisa.org.vn


Tiêu chí bình chọn 2021 tập trung vào các nội dung sau:
- Sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Tính năng và hiệu quả ứng dụng; Khả năng công nghệ và chất lượng sản phẩm; Tính sáng tạo và đột phá; So sánh với các sản phẩm đã có; Khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại; Khả năng thương mại hóa (tiềm năng và thực tế); Kết quả ứng dụng thực tiễn, chiến lược phát triển; Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.
- Dịch vụ an toàn thông tin được đánh giá Dựa trên các tiêu chí về: Nhu cầu và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ; Công nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ; Tính quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan; Thị trường và quy mô triển khai dịch vụ; Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường; Đầu tư phát triển; So sánh giá với hiệu quả áp dụng; Phản hồi của thị trường; Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.
-  Doanh nghiệp thuộc Top 5 doanh nghiệp An toàn thông tin Việt Nam được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Kết quả kinh doanh - tài chính, Tiềm lực; Nhân lực; Thị trường, khách hàng; Quản lý chất lượng; Sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực đăng ký; Chất lượng, tiêu chuẩn; Công nghệ, R&D; Chất lượng hồ sơ…
  
 
Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2021 sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tiêu biểu, doanh nghiệp  ATTT Việt Nam xuất sắc cho các hạng mục sau:
A. Nhóm 05 hạng mục bình chọn cho sản phẩm, giải pháp và dịch vụ an toàn thông tin:
1. Hạng mục “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm khoa học, công nghệ bảo đảm an toàn thông tin xuất sắc về công nghệ và thành công về thương mại. Đây phải là các sản phẩm hoàn chỉnh xuất xứ từ Việt Nam, có khả năng sản xuất hàng loạt, đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS sở hữu và làm chủ công nghệ.
2. Hạng mục “Sản phẩm An toàn thông tin triển vọng xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm an toàn thông tin là kết quả nghiên cứu, phát triển mới, có chất lượng cao, có tiềm năng thương mại hóa và cung cấp ra thị trường trong tương lai gần, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ (kể cả các doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa có doanh thu và chưa được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS.
3. Hạng mục “Giải pháp nền tảng An toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có vai trò làm nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số. Đó là kết quả nghiên cứu - phát triển nền tảng ATTT có chất lượng vượt trội, đã cung cấp ra thị trường và có kết quả thương mại tốt, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS sở hữu và làm chủ công nghệ.
4. Hạng mục “Giải pháp Giao dịch điện tử an toàn” xem xét trao danh hiệu cho các giải pháp là phần mềm và hệ thống tích hợp phục vụ cho dịch vụ giao dịch điện tử (như các sản phẩm hay hệ thống: thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử, xác thực trực tuyến, mã hóa bảo mật, v.v…) có tính năng an toàn, bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn ATTT quốc tế và quốc gia liên quan, cũng như các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn cơ sở về ATTT (nếu có). Đây là các giải pháp đã được thương mại hóa và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS sở hữu và làm chủ công nghệ.
5. Hạng mục “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu” xem xét trao danh hiệu cho các dịch vụ về bảo đảm an toàn thông tin có quy trình công nghệ hoàn chỉnh, chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin, đã được thương mại hóa có hiệu quả cao trên thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ATTT/MMDS cung cấp và đảm bảo chất lượng ổn định.
B. Nhóm 05 hạng mục bình chọn “Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam”
1. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất; đạt tối thiểu 1 danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020/2021” cho sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực chống mã độc và bảo vệ ATTT trên mạng.
2. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất; đạt tối thiểu 1 danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020/2021” cho sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực kiểm tra và đánh giá ATTT mạng.
3. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất; đạt tối thiểu 1 danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020/2021” cho sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng.
4. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm tư vấn và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất; đạt tối thiểu 1 danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020/2021” cho sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực về mật mã, xác thực và chữ ký số.
5. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực an toàn thông tin” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có chiến lược phát triển kinh doanh tốt, đội ngũ chuyên gia, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực an toàn thông tin.
 
PV


 

Nguồn tin: www.mic.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,423
  • Tháng hiện tại53,492
  • Tổng lượt truy cập1,329,443
Chữ ký số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây