Giới thiệu chung


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước và và hoạt động theo Quyết định số 157 /QĐ-STTTT ngày tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

CHỨC NĂNG
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về tổ chức các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; tổng hợp, giám sát, điều hành các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh; cung cấp các giải pháp, dịch vụ tư vấn về ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh; quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; đầu mối ứng cứu, xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin; nghiên cứu, tiếp nhận, tư vấn ứng dụng, chuyển giao và cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Cổng thông tin điện tử, công báo điện tử của tỉnh.

NHIỆM VỤ
1. Trực tiếp quản lý, tổ chức vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) theo quy định của UBND tỉnh ban hành.
2. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử của tỉnh.
Nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông.
5. Đầu mối ứng cứu xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.
6. Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử và Công báo.
7. Công tác tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông.
8. Hoạt động kinh doanh dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông.
9. Nhiệm vụ khác: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYỀN HẠN
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Được tự chủ trong việc ký kết hợp đồng kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
2. Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao; được chủ động sử dụng biên chế được giao; được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.
3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ict logo chinh thuc
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2,635
  • Tháng hiện tại53,089
  • Tổng lượt truy cập1,265,695
Chữ ký số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây